Missie

“LANICAD wil voor zijn klanten enkel de beste en juiste oplossing bieden aan een zo scherp mogelijke prijs”.

 

 • Realiseren van doelen en ambities van onze klanten.

  • Maximaal rendement halen uit de samenwerking met LANICAD door optimale afstemming op de engineeringsituatie van de eindklant.

  • Onnodig tijdverlies voorkomen en het rendement optimaliseren.

  • Medewerkers van LANICAD zijn door hun inzet op projectniveau scherp en up to date en kunnen aan nagenoeg alle engineeringwensen voldoen.

  • Steeds opnieuw wordt een maatwerkoplossing geboden waarmee een enorme rendementsverhoging kan worden bereikt.

 • Continu verbeteren van onze interne processen.

 • Kennis van onze medewerkers verhogen door opleidingen in nieuwe technieken en toepassingen.

 • Specialisatie van medewerkers naar verdere groei.

 • Ambitie stimuleren die resulteert in groei in kennis.

   

Methodiek :

 • LANICAD brengt uw wensen in kaart en er worden verschillende oplossingen aangereikt waarmee de gewenste doelen worden gerealiseerd.
 • Wanneer de gewenste oplossing is gekozen, worden al de functionele wensen en technische specificaties in detail geïnventariseerd.
 • Dit resulteert in een document waarin al deze wensen en specificaties zijn vastgelegd en dat de basis vormt voor de begroting van uw investering en de bepaling van de levertijd.
 • LANICAD ontwikkelt de gekozen maatwerkoplossing en implementeert deze in uw werkomgeving.