Ga naar de inhoud

Standaard Consulting – Engineering Consulting

Consulting

LANICAD verzorgt bedrijfsautomatisering in de ruimste in van het woord.
We hebben een pak ervaring met verschillende merken en automatiseringsproducten. Daardoor kunnen we u de beste oplossing voorstellen voor uw specifiek probleem.

Onafhankelijk van welk merk van sturing en steeds op zoek naar de beste deals voor onze klanten helpen wij van studie tot opstartfase om Uw project als klant een grotere meerwaarde te geven.

Standaard consultant

Maximaal rendement en optimale interdisciplinaire samenwerking.Hierdoor neemt de kwaliteit van de engineeringprocessen toe, worden fouten vermeden en worden in de productieafdelingen en bij de inbedrijfstelling tijd en kosten bespaard. Consulting richt zich met name op de praktische uitvoering tijdens de dagelijkse engineeringspraktijk.

Methodiek
Op basis van een door u aangedragen probleemstelling ontvangt u advies van een LANICAD CADburo BVBA consultant. Dit advies is vooral gericht op uw engineeringproces, uw organisatie en op het inzetten van uw tools.

Optimalisatie van uw engineeringproces op de volgende terreinen:

Interdisciplinaire samenwerking
Kwaliteit van standaardisatie.
Consistentie van data.
Ruimte voor innovatie.
Duidelijke processen en motivatie door transparantie voor alle betrokkenen. Resultaat

Door een gedegen advies beschikt u over praktische handvatten waarmee u uw werk-proces kunt optimaliseren en zodoende uiterst snel en effectief kunt werken. Zo kan in korte tijd een duidelijke verbetering van de engineeringomgeving worden gerealiseerd en de efficiëntie worden verhoogd. Bovendien wordt voorkomen dat onjuiste keuzes worden gemaakt en ontstaat er ruimte voor innovatie waardoor uw concurrentiepositie wordt verbeterd.

Engineering consulting

Beantwoorden van vragen die betrekking hebben op praktische engineeringaspecten in relatie tot de tekensystemen.

Tijdens het Engineering Consulting traject kunnen bijvoorbeeld de volgende kwesties aan de orde komen:

“Hoe kan de migratie optimaal worden uitgevoerd”
“Hoe kan de artikeldatabank worden gerealiseerd en onderhouden”
“Is een verdere optimalisatie momenteel zinvol”
“Wat kan functioneel engineeren voor onze organisatie betekenen”
Methodiek
Een LANICAD CADburo BVBA consultant geeft u persoonlijk antwoord op al uw vragen. Hierdoor krijgt u een beter inzicht op alle mogelijke opties. De Engineering Consult vindt plaats in een vestiging, duurt ongeveer twee uur en is initieël kosteloos.

Inhoud
De consultant geeft antwoord op uw vragen, zodat u zicht krijgt op:

De opties.
De mogelijke ondersteuning.
Het totaaloverzicht.
De globale gevolgen.
De optimale strategie voor uw situatie.
Het optimalisatiepotentieel in relatie tot de noodzakelijke investeringen.
Daarna stelt de consultant samen met u een eerste aanzet tot een plan van aanpak op:

Wat is de te volgen strategie?
Wat wordt gedefinieerd als uitgangspositie?
Welke ondersteuning biedt LANICAD op het vlak van training en services?