Ga naar de inhoud

OSS — Project Management — Standardization — Drawing Service

Studie & ontwerp

LANICAD ontwerpt uw installatie tot in de puntjes. Wij beschikken over de nodige kennis, tools en medewerkers om de volledige studie van een project tot een goed einde te brengen, dit in samenspraak met de betrokken personen en binnen de vooropgestelde timing en budgetten.

OSS – one stop shop

Optimalisatie van het engineeringproces voor meer efficiëntie en hogere kwaliteit door de werk-processen maximaal op elkaar af te stemmen. De processen worden geanalyseerd, werkmethoden in kaart gebracht, verbeterpunten blootgelegd en oplossingen aangereikt die deproductiviteit kunnen verhogen.

Zo kan er in afzonderlijke processtappen tijdsbesparingen van meer dan 25% worden gerealiseerd. Tijdens de Engineering Proces scan worden uw medewerkers geïnterviewd.

Op basis hiervan worden de huidige werkmethoden, de knelpunten en de toekomstvisie van het bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd. Dit resulteert in een rapport met optimalisatie- adviezen (stappenplan) en mogelijk besparingspotentieel.

Wij verzorgen advies over alle aspecten van het engineering-proces, waarin onder meer procedures,verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de organisatie verder worden besproken.

Vraag support aan

What to expect

 • Objectieve analyse van uw engineeringproces.
 • Analyse van de noodzakelijke in- en output van verschillende afdelingen.
 • Inventarisatie van de data en de engineers/afdelingen die deze data hebben gemaakt in de diverse systemen.
 • Opstellen van een interdisciplinair procesdiagram.
 • Benoemen van vastgestelde knelpunten.
 • Individuele kennis van engineers toegankelijk maken voor het hele bedrijf.
 • Aanreiken van geavanceerde methoden en tools waarmee de productiviteit kan wordt verhoogd.
 • Vastleggen van bedrijfsspecifieke procesdoelen.
 • Voorstellen voor procesoptimalisatie.

Project Managment

Dynamische ondersteuning bij de optimalisatie van engineeringprocessen. De Project Manager controleert en bewaakt de efficiënte en effectieve uitvoering van uw opti-malisatieproject en is de spil tussen uw organisatie en de eindklant. De optimale implementatie van tekensystemen is gewaarborgd, zonder dat het management van uw organisatie wordt belast met tijdrovende implementatieprocessen en zich hierdoor volledig kan blijven concentreren op de core business van de onderneming. Een ervaren LANICAD Project Manager organiseert projectbesprekingen en evalueert alle project- ontwikkelingen en -acties. Indien nodig vinden er bijsturingen en/of aanvullende trainingen plaats.

Vraag support aan

What to expect

 • Initieert uw optimalisatieproject aan de hand van een projectplan.
 • Begeleidt en stuurt uw project.
 • Bewaakt uw doelstellingen en stuurt deze waar nodig bij.
 • Neemt deel aan interdisciplinair projectoverleg binnen uw organisatie.
 • Is uw aanspreekpunt bij mogelijke problemen tijdens de uitvoering.
 • Draagt zorg voor een optimaal en soepel lopend implementatieproces.

Standardization

Allereerst worden door ons uw wensen geïnventariseerd en op elkaar afgestemd. Ver-volgens ontwikkelen we op basis hiervan een bedrijfsspecifieke standaard. Hierin worden ook rechten en organisatiestructuren toegekend zodat een goede toegankelijkheid van functies gewaarborgd is.

 • Opzetten van een bedrijfsspecifiek symboolbestand.
 • Ontwikkelen van bedrijfsspecifieke formulieren.
 • Definiëren van de parameters.
 • Vaststellen van bedrijfsspecifieke project- en pagina-eigenschappen.
 • Opstellen van een beschrijving voor het standaardiseringshandboek.
Vraag support aan

What to expect

 • Objectieve analyse van uw engineeringproces.
 • Analyse van de noodzakelijke in- en output van verschillende afdelingen.
 • Inventarisatie van de data en de engineers/afdelingen die deze data hebben gemaakt in de diverse systemen.
 • Opstellen van een interdisciplinair procesdiagram.
 • Benoemen van vastgestelde knelpunten.
 • Individuele kennis van engineers toegankelijk maken voor het hele bedrijf.
 • Aanreiken van geavanceerde methoden en tools waarmee de productiviteit kan wordt verhoogd.
 • Vastleggen van bedrijfsspecifieke procesdoelen.
 • Voorstellen voor procesoptimalisatie.

Project Management

Onnodig tijdverlies voorkomen en uw rendement optimaliseren. Onze Drawing Service bied een uitgebreide xpertise voor het ontwerpen van uw schema’s. Er zijn vele mogelijkheden die volledig op uw wensen worden afgestemd. Onze Drawing Service wordt gekenmerkt door efficiëntie, kwaliteit, uniformiteit. Op het moment dat u dat nodig hebt kan U uw projecten snel en betrouwbaar realiseren.

Overzetten van bestaande schema’s
Wilt u de documentatie van uw bestaande projecten standaardiseren en centraal in systeem opnemen? Wij zetten al uw schema’s probleemloos over in het door u gewenste digitaal formaat. Of het nu gaat om documentatie op papier, digitale documentatie van vorige versies of om data in systemen van derden.

 

Vraag support aan

2 methodes

 • Een 1 op 1 overzetting zonder opwaardering.

BV om schema’s zonder verwijzingen en verwerkingen in een viewer te kunnen openen en bekijken.
Een opwaardering naar het kwaliteitsniveau van uw eigen standaardisering.

 • Automatische omzetting

Met deze vorm van Drawing Service worden ook de onderliggende “intelligente” data uit uw schema’s overgenomen.

Wilt u al uw projecten omzetten ?

Vertrouw dan op een van onze ervaren specialisten en verzeker u van maximale kwaliteit. Na een analyse van uw projecten en een inventarisatie van de aandachtspunten wordt een inschatting van de hoeveelheid werk gemaakt.

Deze service wordt vaak gecombineerd met ‘Standardization Service’.